Project en gebiedsadvisering

 

Vanuit onze rol als bemiddelaar bij verkoop of verhuur adviseren wij onze opdrachtgevers over de projecten die wij in opdracht krijgen.

Wij krijgen regelmatig verzoeken voor het aanbieden van projecten die niet meer courant zijn.  Het verhuren of verkopen van dergelijke objecten kan vaak alleen nog maar plaatsvinden door wijzigingen aan te brengen. Door veranderende omstandigheden krijgen we te maken met andere behoeften bij gebruikers. Gebouwen verouderen technisch en functioneel en het tempo waarin dit gebeurd neemt toe. Gebouwen dienen aangepast te worden overeenkomstig de huidige vraag of dienen een andere bestemming te krijgen.

Wij adviseren niet alleen bij herontwikkelen van bestaande objecten, maar eveneens bij het initiëren van nieuwe projecten en gebiedsontwikkelingen. Als klankbord, van projectontwikkelaars en woningcorporaties, beoordelen wij nieuwe ontwikkelingen op hun haalbaarheid;

Is er voldoende vraag?, Is er niet teveel concurrerend aanbod? Wat is een realistisch opbrengstniveau? Zijn er voldoende parkeervoorzieningen? Is het rendabel te exploiteren? et cetera.

O&G bedrijfsmakelaars beschikt over de expertise om deze vragen te beantwoorden. Wij zoeken voor diverse locaties ook alternatieve gebruikers c.q. ontwikkelaars.

Als u wilt klankborden over onze dienstverlening betreffende project- en gebiedsontwikkeling of zoekt u een ontwikkelingslocatie, neemt u dan contact met ons op.

Project en gebiedsadvisering O&G Bedrijfsmakelaars