Koop en verkoop

Koop

Het kopen van een bedrijfspand is voor een ondernemer een ingrijpende beslissing. Naast de vraag of de ruimte en de locatie voldoen aan het programma van eisen, brengt dit financiële en fiscale – aspecten met zich mee. Het kopen van bedrijfspand is het einddoel van een zoekopdracht, waar wij ondernemers in kunnen begeleiden. Wij kopen regelmatig winkelruimte, horecaruimte, kantoorruimte en bedrijfsruimte aan, soms inclusief de onderneming . Dit doen wij landelijk. Wij weten vanuit onze marktkennis, ervaring en relatienetwerk vaak als eerste wat er beschikbaar is of nog komt. Wij kennen de juiste locaties en – prijzen. Wij adviseren in het opstellen van het programma van eisen en stellen deze waar nodig bij. Wij verzorgen het kooptraject tot aan de levering bij de notaris. Voor vragen die verder gaan dan onze reguliere kennis, beschikken wij over een vertrouwd netwerk van specialisten die u van raad en daad kunnen voorzien.

Verkoop

Het verkopen van bedrijfspanden vergt een intensieve voorbereiding. Als verkopende partij ben je verplicht om kopers goed te informeren over alle bekend zijnde informatie met betrekking tot een pand. Dit betreft de onderhoudstoestand en eventueel de gebreken, maar tevens de publiek – en privaatrechtelijke situatie. Zijn er erfdienstbaarheden gevestigd? Zijn er kwalitatieve verbintenissen? Wat is de vigerende bestemming?  Is er sprake van erfpacht? et cetera. Wij verkopen alle typen bedrijfsmatig vastgoed; winkelruimten, horecaruimten, kantoorruimten en bedrijfsruimten.

Via het intranet van de NVM hebben wij toegang tot Fundainbusiness en kunnen daarmee de te koop staande panden breed onder de aandacht brengen.

In een persoonlijk gesprek kunnen wij onze dienstverlening nader toelichten en aan de hand daarvan u een op maat gesneden offerte doen toekomen. Onze offertes gaan vergezeld van een onderbouwd prijsadvies, een uitgebreid marketingadvies en een duidelijk stappenplan waarmee gewerkt wordt.

Koop en verkoop O&G Bedrijfsmakelaars